Stavebný dozor


Význam stavebného dozoru ako osoby, ktorá zastupuje záujmy stavebníka, ostáva často nepochopený.

 

Stavebný dozor by mal stavebníka zastupovať už pri výbere dodávateľa a sprevádzať ho až po samotnú kolaudáciu stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí:

  • preštudovanie a dôkladne oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou,
  • oboznámenie sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení a v ďalších povoleniach potrebných na výstavbu,
  • sledovanie spôsobu a postupov uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
  • sledovanie spôsobu činnosti na stavenisku, spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila požiarna bezpečnosť,

 

 

Kontakt…